آدرس:
تهران تهران بخش مرکزی ، شهر تهران، بیمه ، خیابان میرعبدالسعید عظیمی ، خیابان بیمه 3 ، پلاک -22 ، ساختمان نگارفرهنگ ، ورودی a ، طبقه دوم ، واحد 35
تلفن:
02144634175
پست الكترونیكی:
info[at]mahsan.org